Η Entomokil τηρεί όλες τις διαδικασίες της επικείμενης νομοθεσίας σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Η Entomokil ύστερα από επιτόπιο έλεγχο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων βρέθηκε να τηρεί όλες τις διαδικασίες της επικείμενης νομοθεσίας.
Μία ακόμη ανταμοιβή για τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και προϊόντα που παρέχουμε.

Δείτε όλη την έκθεση εδώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *