Προστασία από Φίδια

Τα φίδια παγκοσμίως απαριθμούν 3,5 χιλιάδες περίπου είδη. Το μέγεθος του ποικίλει από 10 εκατοστά έως και 7 μέτρα! Ως γνωστόν κάποια φίδια είναι δηλητηριώδης με την πλειοψηφία των φιδιών που έχουν δηλητήριο να ζουν στην Αυστραλία (8 στα 10).

Η όραση και η ακοή τους είναι ελλιπή, σε αντίθεση με την εξαιρετική τους όσφρηση που τα βοηθάει στο να οσφραίνονται και να αντιλαμβάνονται τα θηράματα τους αλλά και τους θηρευτές τους. Ωστόσο, κάποια είδη έχουν αναπτύξει την θερμική όραση, σχηματίζοντας το θερμικό περίγραμμα του στόχου.

Τα δηλητηριώδη φίδια στην Ελλάδα είναι η Οχιά (Vipera Ammodytes) και ο Αστρίτης (Vipera Berus). Η οχιά (ή έχιδνα) μπορεί με το δάγκωμά της να προκαλέσει τον θάνατο καθώς από το δηλητήριό της επέρχεται πτώση της αρτηριακής πίεσης. Ωστόσο δεν θεωρείται επιθετική εκτός εάν πατηθεί ή πιαστεί ή απειληθεί άμεσα. Ο αστρίτης επίσης δεν θεωρείται επιθετικός και το δάγκωμά του είναι οδυνηρό, αλλά δεν είναι θανατηφόρο.

Ακόμη, στην Ελλάδα συναντάμε και άλλα φίδια όπως:

  • Σαΐτα – Platyceps Najadum. Χωρίς δηλητήριο. Επιτίθεται από μεγάλες αποστάσεις καθώς τινάζεται.
  • Δενδρογαλιά – Hierophis Gemonensis. Χωρίς δηλητήριο, ωστόσο επιτίθεται στον άνθρωπο
  • Ελαφίτης – Elaphe Quatuorlineata. Χωρίς δηλητήριο, μέτριας επιθετικότητας.
  • Αγιόφιδο ή Γατόφιδο – Telescopus Fallax. Το δηλητήριό του δεν προκαλεί συμπτώματα στον άνθρωπο
  • Σαπίτης – Malpolon Monspessulanus. Δηλητηριώδες με ασθενές δηλητήριο. Αμύνεται εάν απειληθεί.

 

Αντιμετώπιση

Η αντιμετώπιση των φιδιών με την χρήση φαρμάκων έχει απαγορευτεί και η αντιμετώπισή τους γίνεται πλέον με απωθητικά. Έτσι, αντί για φιδοκτονία, πραγματοποιείται φιδοαπώθηση. Υπάρχουν πάρα πολλά σκευάσματα που υπόσχονται την απώθηση των φιδιών αλλά τα περισσότερα δεν έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Ρωτήστε μας για τις λύσεις που έχουμε!